Mexico

2 moeders & 2 dochters Aankomst Baja California Lyd tanken Kustroute 80km gravel en zand
Koeien langs de kust Bak vis op strand Vis kopen met Hennelien Canadezen op het strand Tentje in een baai
Puerto San Carlos Bij wie zal die in de vensterbank passen? Zandregen Ik ben stoerHome | Features | Sign Up | Contact | Privacy Policy | Terms & Conditions | © 2006 - 2018 TravelJournal.net
Note: Javascript is not active